Haastattelussa: Suurlähettiläs Pirkko Hämäläinen

Hyvä suurlähettiläs, olette olleet vuoden 2019 alusta lähtien Itävallassa. Minkälaisia havaintoja olette tehnyt? 

Olin Itävallassa viimeksi yli kaksikymmentä vuotta sitten ja voin sanoa, että maa on muuttunut siitä paljon. Wien on muuttunut paljon ja muutos on ollut myönteinen. Itävalta sijoittuu geopoliittisesti keskeiseen asemaan ja siksi sen merkitys Euroopalle on tärkeä yhdistävänä, tasapainoittavana ja neutraalina toimijana. Tässä työssä Itävalta onnistuu hyvin. Osoitus tästä lienee myös se, että Wienissä toimii useita kansainvälisiä järjestöjä, suurimpana YK.

Suomi on aloittanut EU-puheenjohtajuuskautensa 1. heinäkuuta 2019. Voitteko kertoa jotain kauden sisällöllisistä painopisteistä?

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden prioriteetit voidaan jakaa neljään teemaan: oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, ilmastokysymykset, Euroopan talouden vahvistaminen sekä Euroopan ja sen kansalaisten turvallisuus. Puheenjohtajan pöydällä on mm. tulevien vuosien rahoituskehysneuvottelut sekä Unionin laajentumisneuvottelut.

Tullaanko Itävallassa järjestämään tähän liittyviä tapahtumia? 

Puheenjohtajuuskauden kaikki tapahtumat ovat puheenjohtajuussateenvarjon alla. Isoimpia tapahtumia ovat mm. Suomen näkyvyys Vienna Design Weekissa päävieraana, Suomen yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämä oikeusvaltio –seminaari 16.10. ja YK:n ja pohjoismaiden kanssa yhdessä järjestettävä Vienna Women Forum. Lisäksi edustustossa ja residenssissä järjestetään erilaisia tilaisuuksia kuten Ecotalk yhdessä Finnchamin kanssa lokakuussa.

Kuinka näette EU:n poliittisen ja taloudellisen kehityksen yleisellä tasolla? 

EU:n kehitys on lopulta kiinni sen jäsenvaltioista. Olemme taitekohdassa Brexitin vuoksi. Toisaalta integraatio etenee joillakin aloilla ja toisaalta kehitys on pysähtynyt joiltakin osin. EU:n yksi keskeisiä merkityksiä liittyy yhteismarkkinoihin ja vapaaseen liikkuvuuteen. Suomelle on tärkeää kehittää myös turvallisuusulottuvuutta, jossa näemme EU:lla olevan kasvavan roolin. EU on myös merkittävä globaali toimija, joka monissa asioissa on myös tiennäyttäjä muille. Ehkä kuitenkin EU:n kaikkein tärkein tehtävä on sitoa eurooppalaiset valtiot yhteistyöhön ja tätä kautta edistää rauhaa ja vakautta Euroopassa.

 

CV

By |2019-09-22T22:36:16+00:0017.09.2019|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.